Sopimus- ja riidan ratkaisut kaupan, jakelun ja teollisuuden alan toimijoille

Hyvin suunniteltu ja toteutettu sopimus on tekijä, joka pitää liiketoiminnan oikeilla raiteilla niin sopimuksen voimassaoloaikana kuin muutostilanteissa tai siitä joskus irtauduttaessa. Kyse on mahdollisuuksien hyödyntämisestä ja riskien hallinnasta. Meidän tehtävämme on antaa asiakkaillemme toimivia, asiakkaiden intressit turvaavia oikeudellisia ratkaisuja.

Myynti, jakelu ja teollisuus

Enemmistö suomalaisista ja ulkomaisista asiakkaistamme on teollisuuden laitteiden ja järjestelmien ja muiden teollisuustuotteiden sekä kulutustavaroiden valmistajia tai myyjiä. Neuvomme, kun kyse on tavanomaisista myynti- tai agenttisopimuksista, sähköisen kaupankäynnin sopimuksista, oman myyntiorganisaation perustamisesta tai muusta sopimusoikeudellisesta asiasta.

Teollisuuden osalta kyse on usein monitahoisista sopimusjärjestelyistä, jotka koskevat esimerkiksi laitetoimituksia, aliurakointia ja työntekijöiden työkomennuksia sekä työvoiman vuokrausta. Neuvomme myös julkisia hankintoja koskevissa asioissa, kuten esimerkiksi julkisiin hankintoihin osallistumisissa ja niitä koskevissa valituksissa ja muissa erimielisyyksissä.

Yhtiöoikeus, yrityskaupat ja pääomasijoitukset

Yhtiöoikeudellinen neuvonanto on perinteinen osa toimintaamme. Huolehdimme sivuliikkeen tai tytäryhtiön perustamisen ja hallinnon liittyvistä asioista, suoritamme yrityskaupan kohteena olevan yhtiön ns. due diligence tarkastuksen ja neuvomme osakassopimuksissa, erilaisissa yritysjärjestelyissä ja yritysrakenteen muutoksissa ja erilaisten yhtiöoikeudellisten instrumenttien perustamisissa sekä näihin liittyvissä sopimus- ja rahoitusjärjestelyissä, mukaan lukien erilaiset pääomasijoitusjärjestelyt (private equity).

Riidanratkaisu

Toimistomme juristeilla on pitkä kokemus oikeudenkäynneistä sekä erilaisista kaupallisista välimiesmenettelyistä sekä Suomen eri tuomioistuimessa että muualla Euroopassa. Meillä on hyvin toimivia suhteita ulkomailla oleviin kollegoihin. Asianajajamme Gerrit van Setten on Saksan Kölnin asianajajakamarin jäsen ja oikeutettu toimimaan oikeudenkäyntiasiamiehenä myös Saksassa. 

Suoritamme myös saatavien perintää.

Know-how ulkomailla:


VAN SETTEN Attorneys Ltd. | Salomonkatu 5 C | 00100 Helsinki / Finland │info@vansetten.fi